logo
  • Ambasador
  • flagi
  • IX Posiedzenie Komitetu Sterującego

Oficjalna strona internetowa Projektu KIK/57 już działa !

Poniedziałek, 11 czerwca 2012 11:53

W dniu 6 czerwca br. w gmachu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja prasowa, która była częścią inaugurującą powstanie oficjalnej strony internetowej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w województwie świętokrzyskim http://www.programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl . Spotkaniu przewodniczył Wojewoda Świętokrzyski – Pani Bożentyna Pałka-Koruba, która wyjaśniła i omówiła zebranym gościom zalety płynące z realizacji Projektu KIK/57.

Od dnia 6 czerwca wszelkie informacje dotyczące realizacji Projektu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Ponadto zapraszamy do kontaktu elektronicznego poprzez zakładkę „Zadaj pytanie" oraz do kontaktu telefonicznego.

 

Wojewoda Świętokrzyski powołał Komitet Sterujący SPPW

Środa, 06 czerwca 2012 13:08

W dniu 06.06.2012 r. Wojewoda Świętokrzyski – pełniący funkcję Instytucji Realizującej Szwajcarsko – Polski Program Współpracy w województwie świętokrzyskim – powołał Komitet Sterujący SPPW dla Projektu KIK/57.

W skład Komitetu weszli przedstawiciele strony samorządowej, organizacji społecznych oraz Instytucji Realizującej, którzy reprezentują następujące instytucje z województwa świętokrzyskiego:

  1. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Dyrektor Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Pan Jacek Sułek, Dyrektor Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pan Paweł Strząbała;
  2. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Grzegorz Świercz;
  3. Powiat Jędrzejowski –Starosta Jędrzejowski Pan Edmund Kaczmarek;
  4. Gmina Skalbmierz – Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz Pan Michał Markiewicz;
  5. Gmina Busko-Zdrój – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju Pani Zofia Guz;
  6. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach Pani Agnieszka Migoń.

Przewodniczącym Komitetu Sterującego SPPW dla Projektu KIK/57 jest Wojewoda Świętokrzyski. Komitet Strerujący SPPW liczy 8 członków wraz z Przewodniczącym. Głównym zadaniem Komitetu Sterującego SPPW jest zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów oraz wybór projektów do dofinansowania, które zostaną zarekomendowane przez Komisję Oceny Projektów.

 

Zakończono nabór

Piątek, 11 maja 2012 08:01

Zakończono nabór wniosków zgłoszeniowych dla kandydatów do Komitetu Sterującego Szwajcarsko-Polskim Programem Współpracy w województwie świętokrzyskim. Komitet Sterujący odpowiada za wybór projektów do dofinansowania na podstawie rekomendacji Komisji Oceny Projektów. Ostateczny kształt osobowy Komitetu Sterującego zostanie ustalony przez Wojewodę Świętokrzyskiego niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Strony Szwajcarskiej o akceptacji wprowadzonych usprawnień organizacyjnych.

 

Multimedialny punkt informacyjny

Piątek, 11 maja 2012 08:00

W gmachu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Biurze Obsługi Klienta powstał multimedialny punkt informacyjny dotyczący Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, gdzie za pomocą wyświetlanej prezentacji można dowiedzieć się o poszczególnych etapach wdrażania Projektu. Serdecznie zapraszamy Wszystkich do odwiedzania punktu.


img_3266

 

Zawarcie porozumienia

Piątek, 11 maja 2012 07:27

W dniu 31.01.2012 zostało zawarte Porozumienie nr 1/P/SPPW/KIK/57 w sprawie Realizacji Projektu'' Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych'' pomiędzy Biurem Do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia IP - Instytucja Pośrednicząca a Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim IR - Instytucja Realizująca.

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 następna > ostatnia >>

Strona 15 z 16