logo
  • Ambasador
  • flagi
  • IX Posiedzenie Komitetu Sterującego

Dodatkowe informacje.

Wtorek, 18 września 2012 11:25

Uprzejmie informujemy, iż Instytucja Pośrednicząca (Biuro Do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia) zwróciła uwagę na fakt, iż Strona Szwajcarska przykłada szczególną wagę do tego, aby projekty realizowane z udziałem środków szwajcarskich zakładały rozwiązania innowacyjne. Uściślając, w wyniku zrealizowanych projektów, jakość usług świadczonych w Domach Pomocy Społecznej i Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych powinna wykraczać poza obowiązujący standard określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837).

 

I Posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dla Projektu KIK/57.

Środa, 04 lipca 2012 10:34

Dnia 2 lipca br. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się I Posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dla Projektu KIK/57. Spotkaniu przewodniczył Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka-Koruba . Celem posiedzenia było m.in. wypracowanie i uchwalenie regulaminu organizacji pracy Komitetu oraz kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie. W trakcie dyskusji przedstawiciele Strony Szwajcarskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Biura Do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia i członkowie Komitetu Sterującego omówili najważniejsze zagadnienia związane z realizacją Projektu oraz zapoznali się z dotychczasowym postępem rzeczowym i finansowym Projektu. Posiedzenie zostało przeprowadzone w atmosferze wzajemnego zrozumienia zaś przedstawione projekty uchwał przyjęto jednogłośnie.

Zespół Projektu KIK/57.

 

Szanowni Państwo,

Czwartek, 28 czerwca 2012 07:02

W związku z pytaniami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Komponentu I, uprzejmie informujemy, iż budowa nowych obiektów nie jest wydatkiem kwalifikowanym. Działania inwestycyjne (przebudowa, rozbudowa) powinny być realizowane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 

I Posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskim Programem Wspołpracy

Piątek, 22 czerwca 2012 10:28

W związku z powołaniem przez Wojewodę Świętokrzyskiego Komitetu Sterującego dla Projektu nr KIK/57 na dzień 2 lipca 2012 r. zaplanowano I Posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy w województwie świętokrzyskim, które odbędzie się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim o godz. 10:00.

 

Beneficjenci Programu KIK/57

Wtorek, 12 czerwca 2012 10:04

Beneficjentami Projektu są samorządy terytorialne oraz organizacje pozarządowe odpowiedzialne za prowadzenie i rozwój infrastruktury Domów Pomocy Społecznej i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o zasięgu ponadgminnym.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 następna > ostatnia >>

Strona 14 z 16