logo
  • Ambasador
  • flagi
  • IX Posiedzenie Komitetu Sterującego

Informacja

Poniedziałek 16 wrzesień 2013 14:45

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż wartości do naboru wniosków nr 1/2012/KIK/57 zostały ustalone zgodnie z tabelą kursów kupna Narodowego Banku Polskiego nr 190/C/NBP/2012 z dnia 2012-09-28 obowiązującą od dnia 2012-10-01. Kurs kupna wynosi w tym przypadku 1CHF – 3,3684 PLN.

Uprzejmie prosimy o stosowanie wspomnianego kursu walut podczas ustalania wartości wydatków ponoszonych w ramach projektów wyrażonych we frankach szwajcarskich.

 

Szkolenia i kursy dla pielęgniarek w ramach Projektu nr KIK/57.

 Środa 11 wrzesień 2013 14:45

Projekt nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych" wkracza w kolejną fazę wdrażania. Po zakończeniu działań związanych z rozpoczęciem merytorycznej realizacji siedmiu projektów inwestycyjno-szkoleniowych w ramach Komponentów I i II, Wojewoda Świętokrzyski przystąpiła do realizacji szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych w ramach Komponentu III. Działania te pozwolą na uzyskanie przez pielęgniarki i położne pracujące w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych województwa świętokrzyskiego kwalifikacji zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia.

W ramach Komponentu III Projektu zostaną zorganizowane następujące szkolenia i kursy:

1) Szkolenia specjalizacyjne z dziedziny:

• pielęgniarstwa psychiatrycznego,

• pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

2) Kursy kwalifikacyjne z zakresu:

• pielęgniarstwa opieki długoterminowej,

• pielęgniarstwa psychiatrycznego,

• pielęgniarstwa zachowawczego.

Szacuje się, iż realizacja kursów kwalifikacyjnych potrwa do połowy maja 2014 roku, natomiast planowana data zakończenia szkoleń specjalizacyjnych to maj 2015 roku.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie powyższego działania wynosi 540 003,46 PLN. Wartym podkreślenia jest fakt, iż realizowane kursy i szkolenia są w całości finansowane ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, a więc ich uczestnicy nie ponoszą żadnych wydatków w tym zakresie.

W związku z faktem, iż Instytucja Realizująca dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na w/w formy kształcenia, osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjno – Konsultacyjnym dla Projektu nr KIK/57 (III piętro, pokój 349) w godzinach pracy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj. od 7.30 do 15.30 lub pod nr tel. (41) 342-17-01.

 

Wytyczne.

 Poniedziałek 15 lipca 2013 15:15

Instytucja Realizująca zamieszcza „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych".

>> Pobierz

 

Informacja dotycząca tłumaczeń dokumentacji przetargowej.

 Poniedziałek 1 lipca 2013 15:15

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Instytucję Pośredniczącą, strona szwajcarska co do zasady nie będzie wymagała tłumaczenia dokumentacji przetargowej dla zamówień o wartości powyżej 500 000,00 CHF. Strona szwajcarska zażąda jednak tłumaczenia dokumentacji w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca stwierdzi uchybienia w wyniku postępowań kontrolnych prowadzonych ex-ante. Jednocześnie, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, strona szwajcarska może wszcząć własną ocenę dokumentacji w ramach kontroli ex-ante.

 

Informacja dotycząca druków ZP-1.

 Poniedziałek 1 lipca 2013 12:45

Szanowni Państwo,

W związku z wytycznymi Krajowej Instytucji Koordynującej oraz Instytucji Pośredniczącej dotyczącymi zwiększania transparentności postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektów realizowanych przy współudziale środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, informujemy:

1) W opinii Instytucji Pośredniczącej w przypadku osób uczestniczących w roli obserwatora w postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego, znajduje zastosowanie art. 17 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

2) W związku z powyższym, zaleca się wprowadzenie zapisu w Regulaminach Prac Komisji Przetargowych
o obowiązku wypełniania druku ZP-1 przez osoby uczestniczące w postępowaniu w charakterze obserwatora.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 16