logo
  • Ambasador
  • flagi
  • IX Posiedzenie Komitetu Sterującego

Raport roczny z realizacji projektu regrantingowego.

Czwartek  19 Grudzień  2013 14:51

Instytucja Realizująca przypomina o obowiązku złożenia do dnia 15 stycznia 2014 roku raportu rocznego z realizacji projektu regrantingowego w ramach komponentu I i II. Raport roczny stanowi podsumowanie działań podejmowanych przez Beneficjenta w danym roku kalendarzowym. Raport roczny nie jest składany wraz z wnioskiem o płatność. Beneficjent wypełnia wszystkie pola, które nie są zaznaczone na szaro. Formularz raportu podpisany przez osoby upoważnione należy złożyć osobiście lub przesłać na adres pocztowy Instytucji Realizującej.

Do pobrania:

Raport roczny regranting KIK/57

 

Roczny Plan Kontroli.

Czwartek  21 Listopada 2013 9:16

Instytucja Realizująca informuje, iż w zakładce „Kontrola realizacji projektów" została zamieszczona tabela Roczny Plan Kontroli. W oparciu o harmonogram kontroli w nim ujęty będzie przeprowadzana kontrola realizacji projektów w roku 2014

 

V posiedzenie Komitetu Sterującego SPPW

Czwartek  7 Listopada 2013 15:16

W dniu 7 listopada 2013 roku pod przewodnictwem Wojewody Świętokrzyskiego Pani Bożentyny Pałki - Koruby odbyło się V posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy dla Projektu nr KIK/57.

Celem spotkania była m.in. analiza postępu rzeczowego oraz finansowego Projektu. W trakcie obrad uczestnikom udzielono szczegółowych informacji w zakresie wyników naboru na szkolenia specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne realizowane w ramach komponentu III Projektu. W kolejnej części spotkania uczestnicy zostali zapoznani z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Krajową Instytucję Koordynującą oraz Instytucję Pośredniczącą. Podczas dyskusji członkowie Komitetu szczegółowo omówili dalsze kierunki wdrażania Projektu w roku 2014.

Na zakończenie obrad Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział w posiedzeniu.


img_8146 img_8153

 

Informacja ws. obowiązkowych działań informacyjnych

Czwartek  31 Października 2013 12:26

Instytucja Realizująca informuje, iż dopuszczalne jest zmniejszenie rozmiaru czcionki informacji zamieszczonych na tablicach informacyjnych (nazwa projektu, tytuł projektu oraz wartość dofinansowania) jednakże konieczne jest stosowanie jednakowego rozmiaru i typu czcionki do wszystkich w/w danych. W powyższym przypadku wielkość czcionki nie może rażąco odbiegać od wymogów zawartych w dokumencie Wytyczne w sprawie informacji i promocji SPPW

 

Informacja

Środa 2 Października 2013 12:00

Informujemy, że 5 października (Sobota) w Warszawie odbędzie sie gra miejska SPPW "W szwajcarskim zegarku - zostań zegarmistrzem twojego regionu".

Głowna nagroda - lot samolotem nad Warszawą.

Link do informacji na ten temat oraz do strony poświęconej grze :

http://www.programszwajcarski.gov.pl/aktualnosci/strony/
Chcesz_zostac_zegarmistrzem_swojego_regionu_Wez_udzial_w_grze_miejskiej_30092013.aspx

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 16