logo
  • Ambasador
  • flagi
  • IX Posiedzenie Komitetu Sterującego

Życzenia

Serdeczne życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny

Niech blask Wielkiej Nocy

rozprasza cienie codziennych trosk i trudów

w życiu osobistym oraz w pracy zawodowej,

a wniesie radość, pokój i pomyślność w realizacji planów

życzy Państwu

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Instytucja Realizująca Projekt nr KIK/57


 

Przegląd okresowy Projektu nr KIK/57

Czwartek  27 Marzec  2014 10:45

W dniu 26 marca 2014 roku został przeprowadzony przegląd okresowy Projektu nr KIK/57. Swoją obecnością spotkanie zaszczycił Pan Roland Python, Dyrektor Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Instytucji Koordynującej - Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Instytucji Pośredniczącej - Ministerstwa Zdrowia.

Celem przeglądu było w szczególności monitorowanie realizacji Projektu oraz ewentualne podjęcie decyzji dotyczących działań usprawniających jak i wywiedzenie wniosków dla usprawnienia działań w przyszłym okresie programowania w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Zebranym uczestnikom zaprezentowano informacje dotyczące aktualnego stanu wdrażania Projektu. W dalszej części spotkania przeprowadzono dyskusję z uczestnikami kursów i szkoleń w ramach Komponentu III Projektu.

W ramach spotkania odbyła się także wizytacja projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach (Zespół Placówek „Kamyk") oraz Powiat Opatowski (Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku). Zebrani goście zostali zapoznani z aktualnym stanem wdrażania projektów. Ponadto uczestnicy spotkania mieli możliwość przeprowadzenia rozmów z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej oraz Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w celu oceny potrzeby realizacji podprojektów z punktu widzenia beneficjentów ostatecznych.

Poniżej znajdą Państwo prezentacje multimedialne, które zostały zaprezentowane podczas spotkania.


Stan realizacji Projektu KIK/57

Stan realizacji - Zespół Placówek „Kamyk"

Stan realizacji - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

01           02

03 04 

Konferencja inaugurująca wdrażanie dodatkowych działań w Komponencie III Projektu nr KIK/57

Czwartek  27 Luty  2014 10:45

W dniu 26 lutego 2014 roku w gmachu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja inaugurująca wdrażanie dodatkowych działań w Komponencie III Projektu nr KIK/57 pn.: ,,Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych''.

Gospodarzem spotkania była Wojewoda Świętokrzyski, Pani Bożentyna Pałka – Koruba. Swoją obecnością spotkanie zaszczycił Pan Lukas Bäumle, przedstawiciel stowarzyszenia SPITEX VERBAND Bazylea ze Szwajcarii - Partnera dla realizacji szkoleń i wizyt studyjnych w Szwajcarii w ramach Komponentu III. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Zdrowia.

Uczestnikom konferencji przedstawiono ogólne założenia cyklu szkoleń dla pielęgniarek w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Zebranym gościom przedstawiono również informacje w zakresie opieki pielęgniarskiej nad mieszkańcem domu pomocy społecznej w Polsce oraz ram prawnych wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce w aspekcie działalności DPS. Ponadto uczestnicy spotkania mogli uzyskać informacje dotyczące organizacji opieki, w tym opieki pielęgniarskiej, nad osobami wymagającymi wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców DPS w Szwajcarii. Tematem kolejnej części spotkania była skuteczna komunikacja oraz etyka w pracy zawodowej pielęgniarki z mieszkańcami DPS.

Realizacja działań dodatkowych w ramach Komponentu III Projektu - polegających na organizacji 2 konferencji, 2 serii szkoleń oraz 3 wizyt studyjnych w Szwajcarii dla 90 osób (pielęgniarek zatrudnionych w DPS) - która będzie możliwa dzięki finansowemu wsparciu Szwajcarii, pozwoli na pozyskanie informacji i umiejętności dotyczących pozycji i sposobu funkcjonowania pielęgniarek w DPS na terenie Polski i Konfederacji Szwajcarskiej.

IMG_1673_kopiaIMG_1671_kopia
 

Informacja ws. opisu dokumentów księgowych

Czwartek  3 Luty  2014 14:51

Instytucja Realizująca informuje, iż w zakładce „Wnioskowanie o płatność" został zamieszczony aktualny opis do dokumentów księgowych Beneficjenta.


 

Rozliczanie kosztów dojazdów i noclegów w ramach Komponentu II.

Piątek  20 Grudzień  2013 09:15

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie rozliczania kosztów dojazdów i noclegów w ramach szkoleń w komponencie II Projektu KIK/57, Instytucja Realizująca przypomina, iż rozliczenie w/w kosztów możliwe jest przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) udział w szkoleniach odbywa się w ramach delegacji służbowej, udokumentowanej pisemnym poleceniem wyjazdu,

2) koszty dojazdów oraz noclegów rozliczane są zgodnie z zasadami rozliczania krajowej delegacji służbowej, oraz z wykorzystaniem druków obowiązujących w danej instytucji dla udokumentowania delegacji służbowej, tj. zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.),

3) koszty dojazdów oraz noclegów nie przekroczą 10% całkowitego budżetu Komponentu 2 w ramach danego projektu.

Nieprzestrzeganie powyższych wytycznych będzie powodowało uznanie wydatków za niekwalifikowane.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 16