logo
  • Ambasador
  • flagi
  • IX Posiedzenie Komitetu Sterującego

Wzór oświadczenia potwierdzającego zgodność przeprowadzonych przez Beneficjenta Projektu KIK/57

Czwartek 26 Czerwcaj 2014 10:10

Instytucja Realizująca poniżej zamieszcza wzór oświadczenia potwierdzającego zgodność przeprowadzonych przez Beneficjenta Projektu KIK/57 postępowań o udzielenie zamówień z przepisami określonymi w umowie o dofinansowanie. Ponadto IR informuje, iż Beneficjent zobligowany jest do przedłożenia Instytucji Realizującej w/w oświadczenia wraz z odpowiednim wnioskiem o płatność.

Zamówienia publiczne - oświadczenie Beneficjenta

 

Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej dla pielęgniarek

Poniedziałek 26 Maj 2014 14:45

W dniach 05-06.05.2014, 15-16.05.2014 oraz 22-23.05.2014 odbył się cykl szkoleń zakresu komunikacji interpersonalnej dla pielęgniarek w ramach Komponentu III Projektu KIK/57.

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 70 pielęgniarek z 18 domów pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego.

Uczestnikom szkoleń przestawiono zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz przeanalizowano proces komunikowania się z mieszkańcem DPS. Omówiono także znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Ponadto podjęto tematykę - niezwykle ważną w pracy pielęgniarki DPS - dotyczącą przekazywania wiadomości negatywnych jak również zasad postępowania w trudnych sytuacjach zawodowych. Uczestnicy mogli również wziąć udział w warsztatach oraz ćwiczeniach, co pozwoliło na konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyczną.

IMG_0092 IMG_0093

IMG_0095 IMG_0096

 

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Poniedziałek 19 Maj 2014 14:45

Instytucja Realizująca zamieszcza zmienione „Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych".


Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

VI posiedzenie Komitetu Sterującego SPPW

Środa 7 Maj  2014 15:10

W dniu 7 maja 2014 roku pod przewodnictwem Wojewody Świętokrzyskiego Pani Bożentyny Pałki - Koruby odbyło się VI posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy dla Projektu nr KIK/57.

Celem spotkania była m.in. analiza postępu rzeczowego oraz finansowego Projektu. Ponadto uczestnicy obrad zostali zapoznani z wynikami okresowego audytu finansowego Projektu oraz stanem wdrażania dodatkowych działań w Komponencie III.

Podczas dyskusji członkowie Komitetu szczegółowo omówili dalsze kierunki wdrażania Projektu w roku 2014.

Na zakończenie obrad Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział w posiedzeniu.

IMG_3640 IMG_3643

 

Szkolenia z zakresu etyki dla pielęgniarek

Środa  7 Maj  2014 15:10

W dniach 28-30 kwietnia br. odbył się cykl szkoleń zakresu etyki dla pielęgniarek w ramach Komponentu III Projektu KIK/57.

Uczestnikom szkoleń przestawiono zasady etycznego i odpowiedzialnego postępowania pielęgniarki. Ponadto podjęto tematykę dotyczącą kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej. Uczestnicy mogli również uzyskać informacje w zakresie praw mieszkańców domów pomocy społecznej oraz obowiązków pielęgniarki w tym zakresie. Końcową tematyką spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie praktycznych aspektów postępowania z trudnym pacjentem.

Powyższe szkolenie - w połączniu z kolejnym szkoleniem z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz wizytą studyjną - ma na celu poszerzenie wiedzy i uzyskanie dodatkowego doświadczenia przez uczestników w dziedzinie sprawowania opieki pielęgniarskiej w DPS.

IMG_0082IMG_0085

IMG_0086 IMG_0091

 
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 16