logo
  • Ambasador
  • flagi
  • IX Posiedzenie Komitetu Sterującego

Roczny Plan Kontroli

Wtorek 4 Listopada 2014 15:10

Instytucja Realizująca informuje, iż w zakładce „Kontrola realizacji projektów" została zamieszczona tabela Roczny Plan Kontroli. W oparciu o harmonogram kontroli w nim ujęty będzie przeprowadzana kontrola realizacji projektów w roku 2015.


 

Uroczystość otwarcia lokali aktywizujących w POW „Kamyk” w Kielcach.

Czwartek 18 Wrzesień 2014 10:10

W dniu 16 września 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie lokali aktywizujących w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamyk” w Kielcach w ramach Projektu KIK/57.

Modernizacja pomieszczeń rozpoczęła się 1 października 2013 r. Łącznie utworzono 5 lokali aktywizujących dla 8 osób z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną lub sprzężoną. Utworzone lokale aktywizujące mają na celu zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ich funkcjonowania oraz stworzenie przy pomocy specjalistów optymalnych warunków do nabywania umiejętności umożliwiających samodzielne życie i integrację ze środowiskiem lokalnym.

Ponadto w ramach projektu personel merytoryczny POW (18 osób) uczestniczy w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych, w związku z tym zakończenie całości projektu jest planowane na czerwiec 2015 roku.

01  02

       03  04
 

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-promocyjne.

Wtorek 16 Wrzesień 2014 9:10

Instytucja Realizująca uprzejmie informuje, iż w dniu 20 września w godz. od 10:00 do 18:00 w Kielcach (Rynek) odbędzie się spotkanie informacyjno-promocyjne pn.: „Ze szwajcarską precyzją rozwijamy Polskę” zorganizowane przez Krajową Instytucję Koordynującą - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Głównym elementem spotkania będzie organizacja plenerowego pawilonu wystawienniczego, w którym zorganizowana zostanie mobilna wystawa zdjęć wybranych projektów realizowanych w ramach SPPW. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w planowanych atrakcjach (animowanej prezentacji sektorów tematycznych Programu oraz komputerowej grze sprawnościowej).

W związku z powyższym Instytucja Realizująca zaprasza Państwa do udziału w powyższym przedsięwzięciu.

plakat

 

Uroczystość otwarcia lokali aktywizujących w DPS im. Jana Pawła II w Kielcach.

Środa 10 Wrzesień 2014 10:10

W dniu 9 września 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie lokali aktywizujących w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach w ramach Projektu KIK/57. W uroczystości wzięła udział Wojewoda Świętokrzyski, Pani Bożentyna Pałka-Koruba.

Modernizacja pomieszczeń rozpoczęła się 4 października 2013 r. Łącznie utworzono 19 lokali aktywizujących o łącznej powierzchni 1087 m2 oraz jedno pomieszczenie do terapii zajęciowej.

Ponadto w ramach projektu personel merytoryczny i medyczny DPS (łącznie 52 osoby) uczestniczy w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych, w związku z tym zakończenie całości projektu jest planowane na wrzesień 2015 roku.


1      2 

                  3      4

 

Informacja.

Poniedziałek 11 Sierpień 2014 10:10

W dniu 8 sierpnia 2014 roku podpisano kolejną umowę o dofinansowanie w ramach Projektu KIK/57 realizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Beneficjent Projektu, Caritas Diecezji Kieleckiej, działający przy pomocy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie zamierza m.in. stworzyć lokale aktywizujące oraz sale do rehabilitacji służące osobom wymagającym wsparcia. Całkowita wartość Projektu wynosi 4.705.800,00 PLN, z czego dofinansowanie Strony Szwajcarskiej wynosi 3.999.930,00 PLN.

IMG_5993 IMG_6020

IMG_6005

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 16