logo
  • Ambasador
  • flagi
  • IX Posiedzenie Komitetu Sterującego

INFORMACJA O KONKURSIE DOT. AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW DPS.

 Środa 23 Wrzesień 2015 15:15

Informuję, że Instytucja Realizująca w ramach Projektu nr KIK/57 pn. Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planuje na początku października 2015 r. ogłosić konkurs dot. opracowania i wdrożenia programów aktywizujących dla mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z województwa świętokrzyskiego. Konkurs zostanie zorganizowany w rozumieniu przepisów Ustawy PZP a nie będzie konkursem w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej http://www.programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl/ oraz zachęcamy do udziału w konkursie. Instytucja Realizująca przewiduje dla najlepszych prac konkursowych nagrodę pieniężną w wysokości maksymalnie 20 tys zł. na dany DPS. Termin zakończenia realizacji zadania to początek grudnia 2015 r. Nie będzie wymagany wkład własny a nagroda zostanie wypłacona po zrealizowaniu zadania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numery: (041) 342 17 01 lub (041) 342 14 62.

 

KONKURS SPOTÓW REKLAMOWYCH „Jak szwajcarski zegarek nakręcamy zdrowie".

 Piątek 04 Wrzesień 2015 15:15

Departament Funduszy Europejskich oraz Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zapraszają wszystkie Instytucje Realizujące projekty w obszarze tematycznym „ochrona zdrowia" Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy do udziału  w I edycji Konkursu spotów reklamowych: Jak szwajcarski zegarek nakręcamy zdrowie

CELE KONKURSU

  • promocja obszaru tematycznego „ochrona zdrowia" finansowanego ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy oraz jego efektów;
  • popularyzacja wiedzy na temat wsparcia obszaru zdrowia ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy;
  • zainteresowanie szerokiego grona osób faktem dofinansowania projektów ze środków Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

DO KOGO JEST SKIEROWANY  

Spoty do Konkursu mogą zgłaszać wszystkie Instytucje Realizujące projekty w obszarze tematycznym „ochrona zdrowia" Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

NAGRODA

Zwycięski spot reklamowy zostanie wyemitowany w sieci kin na terenie całego kraju. Dodatkowo Instytucja Realizująca, której spot zwycięży, otrzyma pamiątkową statuetkę.

KOMISJA KONKURSOWA

W skład Jury Konkursu wejdą przedstawiciele branży marketingu i reklamy, przedstawiciele Ambasady Szwajcarii, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Biura Prasy i Promocji oraz Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia.

WAŻNE INFORMACJE

1. Konkurs trwa od 1 do 30 września 2015 roku.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 października 2015 roku.

3. Każda Instytucja Realizująca ma prawo do zgłoszenia jednego spotu reklamowego.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie kompletu wymaganych materiałów, tj. dwóch płyt DVD oraz formularza zgłoszeniowego, w terminie do dnia 30 września 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego)

5. Werdykt ogłoszony zostanie na stronie internetowej www.mz.gov.pl oraz www.zdrowie.gov.pl. Zwycięzca konkursu dodatkowo zostanie powiadomiony pisemnie o wygranej oraz sposobie odbioru/przekazania nagrody.

6. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

OSOBA DO KONTAKTU

Tomasz Banachowicz, Departament Funduszy Europejskich, tel. 22 530 02 02; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

             ORGANIZATOR                                                                               PARTNER

                                                        

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

 

VIII posiedzenie Komitetu Sterującego SPPW.

 Piątek 24 Lipiec 2015 14:15

W dniu 24 lipca 2015 r. pod przewodnictwem Wojewody Świętokrzyskiego Pani Bożentyny Pałki - Koruby odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy dla Projektu KIK/57.

Celem spotkania była m.in. analiza postępu rzeczowego oraz finansowego Projektu. Ponadto uczestnicy obrad zostali zapoznani z wynikami wizyty monitorującej realizację Projektu, która została przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą. W dalszej części spotkania członkom Komitetu Sterującego przedstawiono propozycję dodatkowych działań w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Podczas dyskusji członkowie Komitetu szczegółowo omówili dalsze kierunki wdrażania Projektu w roku 2015.

Na zakończenie obrad Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział w posiedzeniu.

        IMG_5481     IMG_5482
 

Projekt realizowany w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku ze środków SPPW oddany do użytku.

 Poniedziałek 20 Lipiec 2015 15:15

W dniu 20 lipca 2015 roku, w Zochcinku miało miejsce uroczyste otwarcie inwestycji zrealizowanej przez Powiat opatowski w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Projekt był realizowany w okresie od 21.06.2013 r. - 15.07.2015 r. Całkowita wartość projektu to 4 548 280,50 zł, natomiast dofinasowanie wyniosło 3 586 007,11 zł.

W ramach działań inwestycyjnych powstało 18 lokali aktywizujących, z czego 5 jednoosobowych, 12 dwuosobowych i 1 trzyosobowy w sumie dla 32 osób o łącznej powierzchni 655,84 m2. Ponadto zmodernizowano stawy będące w zasobach DPS oraz teren wokół placówki.

W ramach działań szkoleniowych swoje kwalifikacje podniosło na studiach podyplomowych, szkoleniach kwalifikacyjnych i specjalistycznych 43 pracowników DPS. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia m.in. z zakresu opieki geriatrycznej, terapii zajęciowej oraz rehabilitacji ruchowej. Ponadto 10 pracowników DPS wzięło udział w wizycie studyjnej do Szwajcarii.

Realizacja projektu w sposób istotny i widoczny przyczyniła się do podniesienia standardów usług świadczonych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, którzy mają obecnie możliwość skorzystania z szerokiego zakresu rehabilitacji oraz terapii zajęciowej.

    1 Zochcinek   2 Zochcinek

    3 Zochcinek   4 Zochcinek

    5 Zochcinek

    6 Zochcinek     7 Zochcienek      

 

Projekt realizowany w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie ze środków SPPW oddany do użytku.

 Piątek 17 Lipiec 2015 14:15

W dniu 17 lipca 2015 roku, w Zborowie miało miejsce uroczyste otwarcie projektu zrealizowanego przez Powiat buski w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 21.06.2013 r. W dniu 17.07.2015 r. oddano do użytku część inwestycyjną, natomiast realizacja działań szkoleniowych potrwa do 15.09.2015 r.

Kwota dofinasowania Strony Szwajcarskiej to 2 431 813,39 zł. zaś wkład własny beneficjenta wynosi 429 143,54 zł.

W ramach działań inwestycyjnych powstało 7 lokali aktywizujących dla 22 osób, pracownie terapii zajęciowych, oraz pomieszczenia rehabilitacji leczniczej (np. pokoje kąpielowe, sale do rehabilitacji). Ponadto w ramach projektu zostało zakupione wyposażenie do wspomnianych pomieszczeń.

W ramach działań szkoleniowych swoje kwalifikacje podniosło na studiach podyplomowych i szkoleniach 14 pracowników DPS w Zborowie. Tematyka szkoleń obejmowała takie zagadnienia jak formy terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie, fizjoterapia w opiece długoterminowej oraz specyfika pracy z osobami w podeszłym wieku.

Realizacja projektu w sposób istotny i widoczny przyczyniała się do podniesienia standardów usług świadczonych na rzecz mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, które mają obecnie możliwość skorzystania z szerokiego zakresu rehabilitacji oraz terapii zajęciowej.

1 Zborów   2 Zborów

3 Zborów   4 Zborów

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 16