logo
Kryteria oceny wniosków

Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie

w ramach Projektu nr KIK/57pn. ,, Podniesienie Jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości
i aktywności życiowej podopiecznych’’ realizowanego w ramach SPPW w województwie świętokrzyskim.

 

Pobierz plik pdf

 

Pobierz plik doc