logo
Komponent III

Trwają kursy i szkolenia w ramach Komponentu III Projektu KIK/57

Obecnie trwają kursy i szkolenia w ramach Komponentu III Projektu KIK/57. Planuje się, iż w ramach szkoleń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych zostanie przeszkolonych 84 pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących w domach pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego.

Kwiecień 2014 r. - szkolenie specjalizacyjne - pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Szkolenia i kursy dla pielęgniarek w ramach Projektu nr KIK/57

W ramach Komponentu III Projektu zostaną przeprowadzone następujące szkolenia i kursy:

1) Szkolenia specjalizacyjne z dziedziny:

2) Kursy kwalifikacyjne z zakresu:

Szacuje się, iż realizacja kursów kwalifikacyjnych potrwa do połowy maja 2014 roku, natomiast planowana data zakończenia szkoleń specjalizacyjnych to maj 2015 roku.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie powyższego działania wynosi 342 391,00 PLN. Wartym podkreślenia jest fakt, iż realizowane kursy i szkolenia są w całości finansowane ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, a więc ich uczestnicy nie ponoszą żadnych wydatków w tym zakresie.