logo
Dzałania dodatkowe w Komponecie III PDF Drukuj

Instytucja Realizująca poniżej zamieszcza prezentacje z wizyty studyjnej do Szwajcarii w niemieckiej
i polskiej wersji językowej.

1. Sunnepark Grenchen DE

1. Sunnepark Grenchen PL

2. Sunnepark Grenchen Wprowadzenie DE

2. Sunnepark Grenchen Wprowadzenie PL

3. OdA Ksztalcenie zawodowe DE

3. OdA Ksztalcenie zawodowe PL

4. ATRIUM Polen-Delegation DE

4. ATRIUM Polen-Delegation PL

5. Psychiatria Baselland DE

5. Psychiatria Baselland PL

6. Fundacja Schmelzi Grenchen DE

6. Fundacja Schmelzi Grenchen PL

7. Fundacja Schmelzi Grenchen schemat wizyty DE

7. Fundacja Schmelzi Grenchen schemat wizyty PL

Wizyta studyjna w Szwajcarii w ramach Projektu KIK/57

W dniach 01-04.06.2014 r., 09-12.06.2014 r. 15-18.06.2014 r. odbyła się kolejna część działań dodatkowych w ramach Komponentu III Projektu KIK/57 - cykl wizyt studyjnych do Szwajcarii, w których łącznie wzięło udział 90 uczestników (w tym 68 pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących w domach pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego, 13 dyrektorów powyższych instytucji, 3 członków Komitetu Sterującego SPPW dla Projektu KIK/57 oraz 6 pracowników Instytucji Realizującej Projekt).

Każda z trzech grup uczestniczyła w spotkaniu z Panem Lukasem Bäumle, dyrektorem wykonawczym organizacji SPITEX Bazylea, która zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgniarskich w Szwajcarii i jest częścią ogólnokrajowej organizacji SPITEX Szwajcaria. W trakcie spotkania Pan Bäumle przedstawił kierunki działania oraz organizację stowarzyszenia SPITEX.

Ponadto uczestnicy zostali zaproszeni do siedziby Stowarzyszenia Branżowego Edukacji Zawodowej w Opiece Zdrowotnej w kantonie Bazylea-Miasto (OdA Gesundheit beider Basel). Celem spotkania było przestawienie systemu szkolenia kadry pielęgniarskiej i opiekuńczej m.in. dla domów pomocy społecznej w Szwajcarii. W trakcie spotkania przedstawiono w sposób całościowy system organizacji szkolenia kadry pielęgniarskiej i opiekuńczej w Szwajcarii oraz wskazano na szczególne cechy tego systemu, nie unikając rozmowy o jego słabościach jak i mocnych stronach. Następnie uczestnicy wizyty studyjnej mieli możliwość zapoznania się z praktyczną stroną realizacji szkoleń przez Stowarzyszenie.

Kolejnym etapem wizyty było spotkanie w siedzibie Fundacji Schmelzi oraz Domu dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w kantonie Solothurn (Stiftung Schmelz in Grenchen, Heim für psychische behinderte Menschen). Celem spotkania było przedstawienie w praktyce uczestnikom wizyt studyjnych systemu zamieszkania, opieki, aktywizacji i pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. W trakcie spotkania zgromadzeni zostali zapoznani ze sposobem organizacji mieszkań aktywizujących dla podopiecznych oraz najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi metod pracy z podopiecznymi. Prowadzący wskazywali na konieczność włączania mieszkańców Domu do codziennych prac oraz konieczność zapewnienia wynagrodzenia dla osób, które w ramach terapii wykonują pracę odpłatną. Następnie uczestnicy wizyty studyjnej mieli możliwość wizytacji mieszkań aktywizujących oraz warsztatów - miejsc pracy prowadzonych przez Fundację.

Podczas wizyt miało także miejsce spotkanie z Prezydentem Miasta Grenchen Panem Francois Scheidegger. Pan Prezydent wskazał na najważniejsze problemy miasta oraz podkreślił rolę takich organizacji jak Schmelzi w zapewnieniu opieki i inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wskazał ponadto na fakt, iż za opiekę i pracę z takimi osobami w mieście jak i Szwajcarii odpowiadają przede wszystkim instytucje non - profit lub prywatne zaś zadaniem władz jest przede wszystkim zapewnienie części (ok. 30%) środków finansowych na ich działanie.

Następną wizytowaną instytucją była Fundacja Wirrgarten, która specjalizuje się w półstacjonarnej opiece dziennej dla osób z demencją. Uczestnikom przekazane zostały informacje na temat struktury organizacyjnej fundacji oraz zasad jej funkcjonowania, a następnie miała miejsce dyskusja mająca na celu porównanie funkcjonowania instytucji o takim charakterze w Polsce.

Ponadto w trakcie wizyt uczestnicy wzięli udział w wykładzie, którego przedmiotem była struktura funkcjonowania Fundacji Rodania w Grenchen zapewniającej mieszkania, opiekę i pracę z osobami poważnie niepełnosprawnymi fizycznie a także wizytacja miejsca. W trakcie spotkania zwrócono szczególną uwagę na najważniejsze zagadnienia dotyczące metod pracy z podopiecznymi w celu osiągnięcia jak najbardziej efektywnych działań prowadzących do ich aktywizacji.

Istotnym elementem wizyt było również spotkanie w Centrum Opieki Sunnepark oraz Domu Opieki Sunnepark Grenchen, który specjalizuje się w opiece nad osobami starszymi. Podczas spotkania z dyrektorem Domu, Panem Christophem Künzli uczestnicy mieli możliwość uzyskania szczegółowych informacji w zakresie systemu działania wspomnianych instytucji oraz wizytacji zmodernizowanego kompleksu - co pozwoliło na zaobserwowanie innowacyjnych metod opieki nad osobami w podeszłym wieku.

W trakcie wizyt studyjnych wszyscy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z organizacją systemu szkolenia kadry pielęgniarskiej i opiekuńczej dla domów pomocy społecznej w Szwajcarii. Ponadto uczestniczyli w wizytacji placówek i instytucji zajmujących się świadczeniem usług pielęgniarskich i opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych - chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie, z niepełnosprawnością sprzężoną. Pozwoliło to na praktyczną obserwację funkcjonowania systemu jako całości, a dzięki rozmowom z osobami zaangażowanymi w opiekę, poznanie również jego słabszych stron.

Efektem materialnym działań dodatkowych realizowanych w ramach Projektu KIK/57 będzie m.in. publikacja zawierająca informacje i dobre praktyki w zakresie kształtowania statusu i form pracy pielęgniarki w Domu Pomocy Społecznej.

Grupa I

     IMG_0189  IMG_0204

     IMG_0208  IMG_0213

     IMG_0222

Grupa II

     SDC12299  SDC12307

     SDC12315  SDC12328

     SDC12367  SDC12388

     SDC12430  SDC12434

     SDC12456

Grupa III

     IMG_0333  IMG_0377

     IMG_0385  IMG_0444

     IMG_0468  IMG_0475

Inaugurujcja wdrażania dodatkowych działań w Komponencie III Projektu nr KIK/57

W dniu 26 lutego 2014 roku w gmachu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja inaugurująca wdrażanie dodatkowych działań w Komponencie III Projektu nr KIK/57.

Realizacja działań dodatkowych w ramach Komponentu III Projektu - polegających na organizacji 2 konferencji, 2 serii szkoleń oraz 3 wizyt studyjnych w Szwajcarii dla 90 osób (pielęgniarek zatrudnionych w DPS i przedstawiciela kadry zarządzającej) - która będzie możliwa dzięki finansowemu wsparciu Szwajcarii, pozwoli na pozyskanie informacji i umiejętności dotyczących pozycji i sposobu funkcjonowania pielęgniarek w DPS na terenie Polski i Konfederacji Szwajcarskiej.

Poniżej znajdą Państwo prezentacje multimedialne, które zostały zaprezentowane przez ekspertów podczas wspomnianej konferencji.

Teoretyczne i praktyczne aspekty organizacji opieki i pielęgnacji w placówkach stacjonarnych w Szwajcarii

Opieka pielęgniarska nad mieszkańcem DPS

Skuteczna komunikacja jako instrument usprawnienia pracy pielęgniarki i poprawy jakości życia mieszkańców DPS

Wybrane aspekty etyczne w opiece pielęgniarskiej nad mieszkańcami DPS