logo
Sue Ryder w Pierzchnicy
Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy DPS Zochcinek DPS im.Jana Pawła II w Kielcach DPS w Zgórsku DPS w Łagiewnikach DPS w Sandomierzu Zespół Placówek Kamyk DPS Zborów DPS w Piekoszowie Image Map

Tytuł Projektu: Rozbudowa Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy

Typ jednostki: Dom Pomocy Społecznej

Okres realizacji: 15.01.2015 - 31.10.2015

 

Dane finansowe w PLN

 

Całkowita wartość Projektu

Wydatki kwalifikowane

Kwota dofinansowania

Wkład własny

Wydatki niekwalifikowane

Kwoty wnioskowane

1 359 556,69

1 359 556,69

1 155 623,19

203 933,50

0,00

 

Działania w ramach projektu

Komponent I

Działania inwestycyjne będą polegać na wykończeniu budynku parterowego, zostaną wykonane następujące prace: instalacja elektryczna budynku parterowego, instalacja wodno-kanalizacyjna budynku parterowego, instalacja CO z piecem i grzejnikami w budynku parterowym, tynki, łazienki, roboty wykończeniowe, niskie prądy w budynku parterowego. Rezultatem będzie uzyskanie 14 lokali aktywizujących.

Komponent II

Do realizacji przewidziano sumarycznie siedem typów szkoleń dla pracowników. Dwa typy szkoleń przewidziane są dla personelu medycznego, pięć typów dla personelu merytorycznego. Szkolenia będą prowadzone w formie warsztatów oraz wykładów. Zrealizowany zostanie także wyjazd studyjny do Cieszyna podczas którego pracownicy w praktyce będą mogli zapoznać się z funkcjonowaniem lokali aktywizujących.