logo

Roczny Plan Kontroli.

Czwartek  21 Listopada 2013 9:16

Instytucja Realizująca informuje, iż w zakładce „Kontrola realizacji projektów" została zamieszczona tabela Roczny Plan Kontroli. W oparciu o harmonogram kontroli w nim ujęty będzie przeprowadzana kontrola realizacji projektów w roku 2014