logo

V posiedzenie Komitetu Sterującego SPPW

Czwartek  7 Listopada 2013 15:16

W dniu 7 listopada 2013 roku pod przewodnictwem Wojewody Świętokrzyskiego Pani Bożentyny Pałki - Koruby odbyło się V posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy dla Projektu nr KIK/57.

Celem spotkania była m.in. analiza postępu rzeczowego oraz finansowego Projektu. W trakcie obrad uczestnikom udzielono szczegółowych informacji w zakresie wyników naboru na szkolenia specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne realizowane w ramach komponentu III Projektu. W kolejnej części spotkania uczestnicy zostali zapoznani z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Krajową Instytucję Koordynującą oraz Instytucję Pośredniczącą. Podczas dyskusji członkowie Komitetu szczegółowo omówili dalsze kierunki wdrażania Projektu w roku 2014.

Na zakończenie obrad Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział w posiedzeniu.


img_8146 img_8153