logo

Informacja ws. obowiązkowych działań informacyjnych

Czwartek  31 Października 2013 12:26

Instytucja Realizująca informuje, iż dopuszczalne jest zmniejszenie rozmiaru czcionki informacji zamieszczonych na tablicach informacyjnych (nazwa projektu, tytuł projektu oraz wartość dofinansowania) jednakże konieczne jest stosowanie jednakowego rozmiaru i typu czcionki do wszystkich w/w danych. W powyższym przypadku wielkość czcionki nie może rażąco odbiegać od wymogów zawartych w dokumencie Wytyczne w sprawie informacji i promocji SPPW