logo

Szkolenia i kursy dla pielęgniarek w ramach Projektu nr KIK/57.

 Środa 11 wrzesień 2013 14:45

Projekt nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych" wkracza w kolejną fazę wdrażania. Po zakończeniu działań związanych z rozpoczęciem merytorycznej realizacji siedmiu projektów inwestycyjno-szkoleniowych w ramach Komponentów I i II, Wojewoda Świętokrzyski przystąpiła do realizacji szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych w ramach Komponentu III. Działania te pozwolą na uzyskanie przez pielęgniarki i położne pracujące w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych województwa świętokrzyskiego kwalifikacji zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia.

W ramach Komponentu III Projektu zostaną zorganizowane następujące szkolenia i kursy:

1) Szkolenia specjalizacyjne z dziedziny:

• pielęgniarstwa psychiatrycznego,

• pielęgniarstwa opieki długoterminowej.

2) Kursy kwalifikacyjne z zakresu:

• pielęgniarstwa opieki długoterminowej,

• pielęgniarstwa psychiatrycznego,

• pielęgniarstwa zachowawczego.

Szacuje się, iż realizacja kursów kwalifikacyjnych potrwa do połowy maja 2014 roku, natomiast planowana data zakończenia szkoleń specjalizacyjnych to maj 2015 roku.

Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie powyższego działania wynosi 540 003,46 PLN. Wartym podkreślenia jest fakt, iż realizowane kursy i szkolenia są w całości finansowane ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, a więc ich uczestnicy nie ponoszą żadnych wydatków w tym zakresie.

W związku z faktem, iż Instytucja Realizująca dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na w/w formy kształcenia, osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjno – Konsultacyjnym dla Projektu nr KIK/57 (III piętro, pokój 349) w godzinach pracy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, tj. od 7.30 do 15.30 lub pod nr tel. (41) 342-17-01.