logo

Wytyczne.

 Poniedziałek 15 lipca 2013 15:15

Instytucja Realizująca zamieszcza „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych".

>> Pobierz