logo

Informacja dotycząca tłumaczeń dokumentacji przetargowej.

 Poniedziałek 1 lipca 2013 15:15

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Instytucję Pośredniczącą, strona szwajcarska co do zasady nie będzie wymagała tłumaczenia dokumentacji przetargowej dla zamówień o wartości powyżej 500 000,00 CHF. Strona szwajcarska zażąda jednak tłumaczenia dokumentacji w przypadku, gdy Instytucja Pośrednicząca stwierdzi uchybienia w wyniku postępowań kontrolnych prowadzonych ex-ante. Jednocześnie, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, strona szwajcarska może wszcząć własną ocenę dokumentacji w ramach kontroli ex-ante.