logo

Informacje odnośnie wniosku o płatność.

 Piątek 28 czerwiec 2013 15:00

Instytucja Realizująca informuje, iż w zakładce „Wnioskowanie o płatność” został zamieszczony opis do dokumentów księgowych Beneficjenta oraz obowiązujący  wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją i oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT.