logo

Informacja dotycząca przekazania SIWZ do Instytucji Realizującej.

 Czwartek 27 czerwiec 2013 15:00

Szanowni Państwo,

W związku z wątpliwościami dotyczącymi procedur związanych z obowiązkiem przekazywania do Instytucji Realizującej dokumentacji przetargowej, uprzejmie wyjaśniamy:

1) Dokumentację (tj. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, treść ogłoszenia o przetargu oraz wzór umowy z Wykonawcą) należy przekazywać za pismem na sekretariat Wydziału Polityki Społecznej (pok. 629, bud. A) Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2) Wraz z dokumentacją należy załączyć poprawnie wypełniony formularz pn. „Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" udostępniony do pobrania w zakładce „Zamówienia publiczne dla Beneficjentów" (http://programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl/index.php/informacje-i-promocja ).

3) Dokumentację należy przekazać w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (płyta CD i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej skierowanej na adres opiekuna projektu).

Spełnienie powyższych warunków istotnie usprawni pracę IR w zakresie przetwarzania dokumentacji przetargowej i skróci czas oczekiwania na informację zwrotną.