logo

Spotkanie z Beneficjentami Projektu nr KIK/57.

Piątek 24 maj 2013 14:00

W dniu 24 maja 2013 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne Instytucji Realizującej z Beneficjentami Projektu nr KIK/57.

Uczestnicy spotkania zostali szczegółowo zapoznani z kwestiami dotyczącymi zawarcia umów o dofinansowanie oraz z wzorami dokumentacji sprawozdawczej i rozliczeniowej. W dalszej części szkolenia przedstawiono zasady promocji projektów realizowanych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Końcowym etapem spotkania była dyskusja dotycząca kwestii merytoryczno-technicznych Projektu.

foto1foto2