logo

III Posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy.

Wtorek 23 kwiecień 2013 14:00

W dniu 22 kwietnia 2013 roku w gmachu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyło się III Posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy dla Projektu nr KIK/57.

Celem spotkania była m.in. wstępna analiza projektów zgłoszonych do konkursu nr 1/2012/KIK/57.

W trakcie obrad członkowie Komitetu a także przedstawiciele Strony Szwajcarskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Zdrowia zostali zapoznani z postępem rzeczowym i finansowym Projektu. W kolejnej części spotkania uczestnikom udzielono szczegółowych informacji w zakresie wyników oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach komponentu I i II Projektu. Podczas dyskusji Wojewoda Świętokrzyski – Przewodnicząca Komitetu Sterującego SPPW zwróciła uwagę na szczególną rolę jaką pełni Komitet Sterujący w procedurze oceny wniosków.

Na zakończenie obrad Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział w posiedzeniu.

IMG_2492IMG_2495