logo

Zestawienie wyników po ocenie merytorycznej.

Poniedziałek 15 kwiecień 2013 14:00

Instytucja Realizująca informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2013 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w ramach Projektu nr KIK/57 pn.: „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych" zrealizowana przez ekspertów z Komisji Oceny Projektów. Zamieszczona lista rankingowa zostanie przedstawiona członkom Komitetu Sterującego w celu wyboru projektów do dofinansowania. Instytucja Realizująca zamieszcza poniżej zbiorczą listę rankingową przedstawiającą szczegółowe zestawienie projektów po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Projektów.

 Zestawienie projektów po ocenie merytorycznej (Pobierz)