logo

Ocena Merytoryczna Wniosków.

Środa 3 marzec 2013 12:20

Instytucja Realizująca informuje, iż procedura przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Projektu nr KIK/57 została przedłużona do dnia 15 kwietnia 2013 roku.