logo

Zestawienie projektów.

Czwartek 21 luty 2013 14:20

Instytucja Realizująca zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w ramach Projektu nr KIK/57. Wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę zostały przekazane do oceny merytorycznej Komisji Oceny Projektów. IR zamieszcza poniżej tabelę przedstawiającą wyniki oceny i listę wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych formalnie.

 Zestawienie projektów po ocenie formalnej (Pobierz)