logo

Boccia – integracja przez sport.

 Wtorek 29 Listopad 2016 14:20

W dniu 25 sierpnia 2016 r. Instytucja Realizująca Projekt nr KIK/57 zorganizowała szkolenie dla pracowników DPS i POW z województwa świętokrzyskiego w zakresie prowadzenia terapii i organizowania rozgrywek w boccia w ramach Projektu nr KIK/57.

Boccia to dyscyplina sportowa umożliwiająca rozgrywki osobom z najcięższymi schorzeniami narządu ruchu (np. osobom z cztero-kończynowym porażeniem). Jednocześnie, w rozgrywkach uczestniczyć mogą osoby pełnosprawne, dzięki czemu zyskują one wymiar integracyjny.

Powyższe szkolenie było pierwszym z trzech etapów działania, które miało na celu terapię zajęciową oraz aktywizację fizyczną, intelektualną i społeczną mieszkańców domów pomocy społecznej – a w konsekwencji doprowadzenie do wzmocnienia ich podmiotowości i aktywności życiowej.

Instytucja Realizująca dokonała również zakupu sprzętu do gry w boccia (w tym specjalistycznych kasków i rynien), softboccia, bocce, petanque dla placówek biorących udział w szkoleniu na podstawie analizy potrzeb każdej jednostki.

W dniu 21 listopada 2016 r. odbyły się rozgrywki w boccia obejmujące również część teoretyczną dla mieszkańców DPS i POW. Podczas rozgrywek został przekazany sprzęt zakupiony dla poszczególnych jednostek. W rozgrywkach udział wzięło 100 osób – w tym mieszkańcy placówek oraz ich opiekunowie i terapeuci.

Szkolenie dot. rozgrywek w boccia   1. Rozgrywki w boccia

2. Rozgrywki w boccia   3. Rozgrywki w boccia