logo
Szwajcarskie doświadczenia w zakresie pieczy zastępcze.

Szwajcarskie doświadczenia w zakresie pieczy zastępcze.

 Poniedziałek 13 Czerwiec 2016 15:20

W dniach 30 maja – 4 czerwca 2016 r. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach –Instytucja Realizująca Projekt nr KIK/57 – zorganizował wizytę studyjną w Szwajcarii dla kadry zarządzającej Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie oraz pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW, którzy realizują zadania z zakresu kontroli i nadzoru nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

W trakcie wizyty studyjnej wszyscy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z organizacją pieczy zastępczej w Szwajcarii, jak również uczestniczyli w wizytacji placówek i instytucji zajmujących się świadczeniem usług w powyższym zakresie. Pozwoliło to na praktyczną obserwację funkcjonowania systemu jako całości, a dzięki rozmowom z osobami zaangażowanymi w zarządzanie jak i opiekę, poznanie również jego mocnych i słabych stron.

Podczas wizyty miało miejsce spotkanie z kierownikiem domu dla młodzieży Bachtelen w Grenchen. Pan Charly Diethelm przedstawił informacje w zakresie pedagogiki specjalnej i socjopedagogiki w trybie stacjonarnym i półstacjonarnym w domach dziecka w Szwajcarii. Uczestnicy wizyty zostali także zaproszeni do siedziby Fundacji Schmelzi, gdzie dyrektor instytucji, Pan Guido Studer zaprezentował strukturę jej funkcjonowania oraz zasady sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi mieszkańcami. Istotnym etapem wizyty było spotkanie z Panem Pascalem Brenner, dyrektorem Ernlenhof – ośrodka wychowawczego dla trudnej młodzieży. Podczas spotkania odbyła się dyskusja, której tematem były wyzwania stojące przed pieczą zastępczą w Polsce i Szwajcarii. Uczestnicy wizyty mieli także możliwość zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania domu dziecka w Kantonie Baselland, gdzie odbyło się również spotkanie z przedstawicielami służb pomocy społecznej. Celem spotkania było m.in. uzyskanie informacji w zakresie nadzoru nad dziećmi wychowywanymi w rodzinach zastępczych i adopcyjnych oraz funkcjonowanie rodzin zastępczych i adopcyjnych.

DSC_0139     DSC_0157

DSC_0172     DSC_0180