logo

IX posiedzenie Komitetu Sterującego SPPW.

 Poniedziałek 25 Styczeń 2016 14:30

W dniu 25 stycznia 2015 r. odbyło się IX posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy dla Projektu KIK/57, któremu przewodniczyła Wojewoda Świętokrzyski, Pani Agata Wojtyszek. Celem spotkania była m.in. analiza postępu rzeczowego oraz finansowego Projektu. Ponadto uczestnicy obrad zostali zapoznani z wynikami audytu Projektu przeprowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej. W dalszej części spotkania członkom Komitetu Sterującego przedstawiono propozycję dodatkowych działań w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Podczas dyskusji członkowie Komitetu szczegółowo omówili dalsze kierunki wdrażania Projektu w 2016 roku. Na zakończenie obrad Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział w posiedzeniu.

       IMG_2521    IMG_2522