logo

Roczny Plan Kontroli.

 Wtorek 29 Grudzień 2015 15:30

Instytucja Realizująca informuje, że w zakładce „Kontrola realizacji projektów" została zamieszczona tabela Roczny Plan Kontroli. W oparciu o harmonogram kontroli w nim ujęty będzie przeprowadzana kontrola trwałości projektów w roku 2016.