logo

INFORMACJA O KONKURSIE DOT. AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW DPS.

 Środa 23 Wrzesień 2015 15:15

Informuję, że Instytucja Realizująca w ramach Projektu nr KIK/57 pn. Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy planuje na początku października 2015 r. ogłosić konkurs dot. opracowania i wdrożenia programów aktywizujących dla mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z województwa świętokrzyskiego. Konkurs zostanie zorganizowany w rozumieniu przepisów Ustawy PZP a nie będzie konkursem w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej http://www.programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl/ oraz zachęcamy do udziału w konkursie. Instytucja Realizująca przewiduje dla najlepszych prac konkursowych nagrodę pieniężną w wysokości maksymalnie 20 tys zł. na dany DPS. Termin zakończenia realizacji zadania to początek grudnia 2015 r. Nie będzie wymagany wkład własny a nagroda zostanie wypłacona po zrealizowaniu zadania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numery: (041) 342 17 01 lub (041) 342 14 62.