logo

Projekt realizowany w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku ze środków SPPW oddany do użytku.

 Poniedziałek 20 Lipiec 2015 15:15

W dniu 20 lipca 2015 roku, w Zochcinku miało miejsce uroczyste otwarcie inwestycji zrealizowanej przez Powiat opatowski w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Projekt był realizowany w okresie od 21.06.2013 r. - 15.07.2015 r. Całkowita wartość projektu to 4 548 280,50 zł, natomiast dofinasowanie wyniosło 3 586 007,11 zł.

W ramach działań inwestycyjnych powstało 18 lokali aktywizujących, z czego 5 jednoosobowych, 12 dwuosobowych i 1 trzyosobowy w sumie dla 32 osób o łącznej powierzchni 655,84 m2. Ponadto zmodernizowano stawy będące w zasobach DPS oraz teren wokół placówki.

W ramach działań szkoleniowych swoje kwalifikacje podniosło na studiach podyplomowych, szkoleniach kwalifikacyjnych i specjalistycznych 43 pracowników DPS. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia m.in. z zakresu opieki geriatrycznej, terapii zajęciowej oraz rehabilitacji ruchowej. Ponadto 10 pracowników DPS wzięło udział w wizycie studyjnej do Szwajcarii.

Realizacja projektu w sposób istotny i widoczny przyczyniła się do podniesienia standardów usług świadczonych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, którzy mają obecnie możliwość skorzystania z szerokiego zakresu rehabilitacji oraz terapii zajęciowej.

    1 Zochcinek   2 Zochcinek

    3 Zochcinek   4 Zochcinek

    5 Zochcinek

    6 Zochcinek     7 Zochcienek