logo

VIII posiedzenie Komitetu Sterującego SPPW.

 Piątek 24 Lipiec 2015 14:15

W dniu 24 lipca 2015 r. pod przewodnictwem Wojewody Świętokrzyskiego Pani Bożentyny Pałki - Koruby odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy dla Projektu KIK/57.

Celem spotkania była m.in. analiza postępu rzeczowego oraz finansowego Projektu. Ponadto uczestnicy obrad zostali zapoznani z wynikami wizyty monitorującej realizację Projektu, która została przeprowadzona przez Instytucję Pośredniczącą. W dalszej części spotkania członkom Komitetu Sterującego przedstawiono propozycję dodatkowych działań w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Podczas dyskusji członkowie Komitetu szczegółowo omówili dalsze kierunki wdrażania Projektu w roku 2015.

Na zakończenie obrad Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział w posiedzeniu.

        IMG_5481     IMG_5482