logo

Kolejna inwestycja ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy oddana do użytku.

 Piątek 10 Lipiec 2015 14:15

W dniu 10 lipca 2015 roku, w Zgórsku, miało miejsce uroczyste otwarcie kolejnego projektu zrealizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w województwie świętokrzyskim. Podczas uroczystości odbyła się Olimpiada Lekkoatletyczna Osób Niepełnosprawnych, w której uczestniczyło ok. 150 uczestników - mieszkańców zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej z regionu świętokrzyskiego. Ponadto w trakcie spotkania zaproszonym gościom zaprezentowano nowe obiekty sportowe.

Projekt pn. „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, podnoszące jakość świadczonych usług oraz poziom życia i funkcjonowania w DPS” otrzymał w sumie 2 269 011,72 zł. Projekt był realizowany w okresie od 01.10.2013 r. - 30.06.2015 r zaś wkład własny Beneficjenta wyniósł jedynie 439.148,51 zł.

W ramach działań inwestycyjnych wybudowano na terenie DPS m.in. boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią oraz skocznią w dal. Ponadto utworzono ścieżkę zdrowia do kinezyterapii, place do zajęć ruchowych i umysłowych, place do zajęć dla osób o znacznym stopniu upośledzenia, boisko do Bocce, scenę z zadaszeniem i widownią, pochylnię i schody przy scenie.

W ramach działań szkoleniowych swoje kwalifikacje podniosło na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych oraz szkoleniach 39 pracowników DPS. Tematyka szkoleń obejmowała takie zagadnienia jak gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja narządu ruchu czy też organizację zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Realizacja projektu w sposób istotny i widoczny przyczyniała się do podniesienia standardów usług świadczonych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, którzy mają obecnie możliwość skorzystania z szerokiego zakresu rehabilitacji oraz terapii zajęciowej.

     1   2

     3   4