logo

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - usługi.

 Czwartek 25 Cerwiec 2015 11:15

Instytucja Realizująca informuje, iż na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pod adresem:

http://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/9277,BUDOWANIE-MECHANIZMOW-PREZNOSCI-U-WYCHOWAWCOW-I-WYCHOWANKOW-PRZEBYWAJACYCH-W-PLA.html

zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest świadczenie usług terapeutycznych w zakresie budowania mechanizmów prężności u wychowawców i wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego i wychowanków przebywających pod ich pieczą na terenie województwa świętokrzyskiego oraz opracowywanie poradnika w zakresie realizacji scenariuszy budowania mechanizmów prężności.