logo

Konferencja podsumowująca połowę okresu realizacji Projektu KIK/57.

Środa 25 Marzec 2015 15:20

W dniu 24 marca 2015 r. odbyła się konferencja podsumowująca połowę okresu wdrażania Projektu KIK/57 pn.: „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”. Gospodarzem spotkania była Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka – Koruba.
Uczestnikom konferencji przedstawiono rezultaty wdrażania Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w województwie świętokrzyskim. Zgromadzeni goście zostali również zapoznani ze stanem zaawansowania prac w ramach działań inwestycyjnych oraz zakończonymi dotychczas formami podnoszenia kwalifikacji w ramach dziewięciu podprojektów wdrażanych w ramach Komponentu I i II Projektu KIK/57. Ponadto przedstawiono informacje dotyczące realizacji szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych w ramach Komponentu III.
W dalszej części spotkania przedstawiona została realizacja działań dodatkowych w ramach Projektu wdrożonych w 2014 r. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono cykl szkoleń dla pielęgniarek z zakresu etyki i komunikacji interpersonalnej oraz wizytę studyjną do Szwajcarii, w której łącznie wzięło udział 90 uczestników. W trakcie konferencji przedstawiciele Domów Pomocy Społecznej z województwa świętokrzyskiego zaprezentowali doświadczenia z wizyt studyjnych w Szwajcarii. Zgromadzeni goście mieli możliwość zapoznania się z zasadami kształcenia w zawodach opiekuńczo-pielęgniarskich w Szwajcarii, zasadami dostępu do opieki medycznej w Szwajcarii oraz warunkami bytowymi mieszkańców DPS w wybranych instytucjach szwajcarskich. Podczas konferencji został poruszony również aspekt wspierania samodzielności mieszkańca DPS z demencją.
Wiedza oraz doświadczenie uzyskane w trakcie uczestnictwa pracowników DPS w szkoleniach oraz w wizycie studyjnej zaowocowały także przekazaniem niezwykle interesujących refleksji dotyczących m.in. sposobu organizacji mieszkań aktywizujących w Szwajcarii oraz zagadnień dotyczących metod pracy z podopiecznymi, co przyczyni się do osiągnięcia celu głównego Projektu - wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej mieszkańców domów pomocy społecznej.

1  2

3  4