logo

Podpisanie 9 umowy w ramach Projektu KIK/57.

Czwartek 8 Styczeń 2015 15:10

W dniu 30 grudnia 2014 roku, Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka-Koruba zawarła kolejną umowę o dofinansowanie w ramach Projektu KIK/57 realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Beneficjent Projektu, Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy zamierza stworzyć lokale aktywizujące na terenie placówki objętej wsparciem. Całkowita wartość Projektu wynosi 1.359.556,69 PLN, z czego dofinansowanie Strony Szwajcarskiej wynosi 1.155.623,19 PLN.