logo

Roczny Plan Kontroli

Wtorek 4 Listopada 2014 15:10

Instytucja Realizująca informuje, iż w zakładce „Kontrola realizacji projektów" została zamieszczona tabela Roczny Plan Kontroli. W oparciu o harmonogram kontroli w nim ujęty będzie przeprowadzana kontrola realizacji projektów w roku 2015.