logo

Uroczystość otwarcia lokali aktywizujących w POW „Kamyk” w Kielcach.

Czwartek 18 Wrzesień 2014 10:10

W dniu 16 września 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie lokali aktywizujących w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamyk” w Kielcach w ramach Projektu KIK/57.

Modernizacja pomieszczeń rozpoczęła się 1 października 2013 r. Łącznie utworzono 5 lokali aktywizujących dla 8 osób z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną lub sprzężoną. Utworzone lokale aktywizujące mają na celu zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ich funkcjonowania oraz stworzenie przy pomocy specjalistów optymalnych warunków do nabywania umiejętności umożliwiających samodzielne życie i integrację ze środowiskiem lokalnym.

Ponadto w ramach projektu personel merytoryczny POW (18 osób) uczestniczy w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych, w związku z tym zakończenie całości projektu jest planowane na czerwiec 2015 roku.

01  02

       03  04