logo

Uroczystość otwarcia lokali aktywizujących w DPS im. Jana Pawła II w Kielcach.

Środa 10 Wrzesień 2014 10:10

W dniu 9 września 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie lokali aktywizujących w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach w ramach Projektu KIK/57. W uroczystości wzięła udział Wojewoda Świętokrzyski, Pani Bożentyna Pałka-Koruba.

Modernizacja pomieszczeń rozpoczęła się 4 października 2013 r. Łącznie utworzono 19 lokali aktywizujących o łącznej powierzchni 1087 m2 oraz jedno pomieszczenie do terapii zajęciowej.

Ponadto w ramach projektu personel merytoryczny i medyczny DPS (łącznie 52 osoby) uczestniczy w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych, w związku z tym zakończenie całości projektu jest planowane na wrzesień 2015 roku.


1      2 

                  3      4