logo

Szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej dla pielęgniarek

Poniedziałek 26 Maj 2014 14:45

W dniach 05-06.05.2014, 15-16.05.2014 oraz 22-23.05.2014 odbył się cykl szkoleń zakresu komunikacji interpersonalnej dla pielęgniarek w ramach Komponentu III Projektu KIK/57.

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 70 pielęgniarek z 18 domów pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego.

Uczestnikom szkoleń przestawiono zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz przeanalizowano proces komunikowania się z mieszkańcem DPS. Omówiono także znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Ponadto podjęto tematykę - niezwykle ważną w pracy pielęgniarki DPS - dotyczącą przekazywania wiadomości negatywnych jak również zasad postępowania w trudnych sytuacjach zawodowych. Uczestnicy mogli również wziąć udział w warsztatach oraz ćwiczeniach, co pozwoliło na konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyczną.

IMG_0092 IMG_0093

IMG_0095 IMG_0096