logo

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Poniedziałek 19 Maj 2014 14:45

Instytucja Realizująca zamieszcza zmienione „Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych".


Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2