logo

VI posiedzenie Komitetu Sterującego SPPW

Środa 7 Maj  2014 15:10

W dniu 7 maja 2014 roku pod przewodnictwem Wojewody Świętokrzyskiego Pani Bożentyny Pałki - Koruby odbyło się VI posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy dla Projektu nr KIK/57.

Celem spotkania była m.in. analiza postępu rzeczowego oraz finansowego Projektu. Ponadto uczestnicy obrad zostali zapoznani z wynikami okresowego audytu finansowego Projektu oraz stanem wdrażania dodatkowych działań w Komponencie III.

Podczas dyskusji członkowie Komitetu szczegółowo omówili dalsze kierunki wdrażania Projektu w roku 2014.

Na zakończenie obrad Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział w posiedzeniu.

IMG_3640 IMG_3643