logo

Przegląd okresowy Projektu nr KIK/57

Czwartek  27 Marzec  2014 10:45

W dniu 26 marca 2014 roku został przeprowadzony przegląd okresowy Projektu nr KIK/57. Swoją obecnością spotkanie zaszczycił Pan Roland Python, Dyrektor Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Instytucji Koordynującej - Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Instytucji Pośredniczącej - Ministerstwa Zdrowia.

Celem przeglądu było w szczególności monitorowanie realizacji Projektu oraz ewentualne podjęcie decyzji dotyczących działań usprawniających jak i wywiedzenie wniosków dla usprawnienia działań w przyszłym okresie programowania w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Zebranym uczestnikom zaprezentowano informacje dotyczące aktualnego stanu wdrażania Projektu. W dalszej części spotkania przeprowadzono dyskusję z uczestnikami kursów i szkoleń w ramach Komponentu III Projektu.

W ramach spotkania odbyła się także wizytacja projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach (Zespół Placówek „Kamyk") oraz Powiat Opatowski (Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku). Zebrani goście zostali zapoznani z aktualnym stanem wdrażania projektów. Ponadto uczestnicy spotkania mieli możliwość przeprowadzenia rozmów z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej oraz Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w celu oceny potrzeby realizacji podprojektów z punktu widzenia beneficjentów ostatecznych.

Poniżej znajdą Państwo prezentacje multimedialne, które zostały zaprezentowane podczas spotkania.


Stan realizacji Projektu KIK/57

Stan realizacji - Zespół Placówek „Kamyk"

Stan realizacji - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

01           02

03 04