logo

Konferencja inaugurująca wdrażanie dodatkowych działań w Komponencie III Projektu nr KIK/57

Czwartek  27 Luty  2014 10:45

W dniu 26 lutego 2014 roku w gmachu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja inaugurująca wdrażanie dodatkowych działań w Komponencie III Projektu nr KIK/57 pn.: ,,Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych''.

Gospodarzem spotkania była Wojewoda Świętokrzyski, Pani Bożentyna Pałka – Koruba. Swoją obecnością spotkanie zaszczycił Pan Lukas Bäumle, przedstawiciel stowarzyszenia SPITEX VERBAND Bazylea ze Szwajcarii - Partnera dla realizacji szkoleń i wizyt studyjnych w Szwajcarii w ramach Komponentu III. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Zdrowia.

Uczestnikom konferencji przedstawiono ogólne założenia cyklu szkoleń dla pielęgniarek w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Zebranym gościom przedstawiono również informacje w zakresie opieki pielęgniarskiej nad mieszkańcem domu pomocy społecznej w Polsce oraz ram prawnych wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce w aspekcie działalności DPS. Ponadto uczestnicy spotkania mogli uzyskać informacje dotyczące organizacji opieki, w tym opieki pielęgniarskiej, nad osobami wymagającymi wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców DPS w Szwajcarii. Tematem kolejnej części spotkania była skuteczna komunikacja oraz etyka w pracy zawodowej pielęgniarki z mieszkańcami DPS.

Realizacja działań dodatkowych w ramach Komponentu III Projektu - polegających na organizacji 2 konferencji, 2 serii szkoleń oraz 3 wizyt studyjnych w Szwajcarii dla 90 osób (pielęgniarek zatrudnionych w DPS) - która będzie możliwa dzięki finansowemu wsparciu Szwajcarii, pozwoli na pozyskanie informacji i umiejętności dotyczących pozycji i sposobu funkcjonowania pielęgniarek w DPS na terenie Polski i Konfederacji Szwajcarskiej.

IMG_1673_kopiaIMG_1671_kopia