logo

Raport roczny z realizacji projektu regrantingowego.

Czwartek  19 Grudzień  2013 14:51

Instytucja Realizująca przypomina o obowiązku złożenia do dnia 15 stycznia 2014 roku raportu rocznego z realizacji projektu regrantingowego w ramach komponentu I i II. Raport roczny stanowi podsumowanie działań podejmowanych przez Beneficjenta w danym roku kalendarzowym. Raport roczny nie jest składany wraz z wnioskiem o płatność. Beneficjent wypełnia wszystkie pola, które nie są zaznaczone na szaro. Formularz raportu podpisany przez osoby upoważnione należy złożyć osobiście lub przesłać na adres pocztowy Instytucji Realizującej.

Do pobrania:

Raport roczny regranting KIK/57